Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

18/11/2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/368/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Otwocka.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Otwocka.
  1. Zakończenie obrad.