Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

06/11/2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 09 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w budynku A Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej
    na 2020 rok.
  4. Zakończenie obrad.