Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

18/02/2020 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów,  odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu:
    a. uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
5. Rozpatrzenie pism:
    a. pismo Przedszkola nr 4 z dnia 28 stycznia 2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29 stycznia 2020 r.),
    b. pismo Szkoły Podstawowej nr 1 z dnia 30 stycznia 2020 r. nr D.3120.2.2020 (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 30 stycznia 2020 r.).
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.