Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

04/09/2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 08 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy
ul. Armii Krajowej 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tomasza Morusa przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 w Otwocku do użytkowania składników mienia Miasta Otwocka wykonanych w ramach zadania budżetowego pn. „Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)”.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej nr 7 im. Batalionu ”Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Majowej 267 w Otwocku do użytkowania składników mienia Miasta Otwocka wykonanych w ramach zadania budżetowego pn. „projekt i budowa strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy SP 7 Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)”.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.