Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

26/06/2020 15:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w Szkole Podstawowej nr 4
im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku przy ul. Szkolnej 31 (sala gimnastyczna).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania na majątek Powiatu Otwockiego do użytkowania składników mienia Miasta Otwocka wykonanych w ramach zadania budżetowego pn. „przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej”.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.