Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

27/04/2020 13:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godzinie 13:00 w Szkole Podstawowej nr 4
im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku przy ul. Szkolnej 31 (sala gimnastyczna).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2020 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXIX/307/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.