Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

09/03/2020 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 09 marca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.