Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta

27/01/2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.       Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu:

a)       uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Otwocka,

b)      uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Otwocka,

c)       uchwały w sprawie przekazania do użytkowania pomieszczeń kotłowni i pieców w ramach zadania budżetowego: „wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieców w SP 6 i SP 2”,

d)      uchwały w sprawie przekazania do użytkowania pomieszczeń kotłowni i pieców w ramach zadania budżetowego: „wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieców w SP 6 i SP 2”.

4.       Zakończenie obrad.