Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor:

27/12/2016 18:45

posiedzenie Komisji Budżetu  i Inwestycji odbędzie się w środę (28.12.2016 r.) o godz. 1845 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie:

a)    wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok,

b)   wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

3. Zapytanie i wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.