Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor:

15/12/2016 17:00

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki, odbędzie się w poniedziałek, 19 grudnia 2016 roku, pocz. o godz. 17.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Rozpatrzenie pisma mieszkańców ul. Kruczkowskiego (16762/16/DI) w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3) Zapoznanie się z aktualnym projektem rewitalizacji parku miejskiego.

4) Sprawy różne.