komisja Oświaty i Wychowania

Autor:

12/12/2016 17:00

posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się we wtorek 13 grudnia  2016 roku o  godz. 17:00w bud. C pok. 5 A .

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. - dział dotyczący Oświaty w Otwocku.

4.      Sprawy różne, wolne wnioski

5.      Zakończenie obrad