Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

28/11/2022 17:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 05 grudnia 2022 r. o godzinie  17:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 21 listopada 2022 r.
  4. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Otwocka Pani U.G. z dnia 18 listopada 2022 r. na Prezydenta Miasta i pracowników Urzędu Miasta Otwocka. (data wpływu skargi  do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 18 listopada 2022 r.)
  5. Rozpatrzenie wniosku mieszkanki Otwocka Pani U.G. z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie kursowania Linii L22 (data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 21 listopada 2022 r.)
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.