Komisja Rewizyjna

Autor:

20/05/2016 16:00

posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w środę 25 maja 2016 roku o godzinie 16:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Rewizyjnej:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:

a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Wydanie opinii na temat wyników kontroli NIK P/ 16/035 - Realizacja przez Policję i straże

miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.