Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor:

17/02/2017 18:00

posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, które
odbędzie się w poniedziałek (20.02.2017 r.) o godz. 1800 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie pisma nr dz. 18780/16/DI z dnia 01.12.2016 r.
  3. Omówienie pisma nr dz. 43/17/EMAIL z dnia 9.01.2017 r.
  4. Omówienie pisma nr dz. 467/17/DI z dnia 10.01.2017 r.
  5. Omówienie pisma nr dz. 2853/17/DI z dnia 14.02.2017 r.
  6. Omówienie pisma nr dz. 2870/17/DI z dnia 14.02.2017 r. .
  7. Omówienie pisma nr dz. 2916/17/DI z dnia 14.02.2017 r. .
  8. Omówienie pisma nr dz. 3073/17/DI z dnia 16.02.2017 r. .
  9. Zapytanie i wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.