Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

05/12/2019 17:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 17:30 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.    Rozpatrzenie wniosków do budżetu miasta Otwocka na rok 2020 złożonych do Rady Miasta Otwocka.
4.    Rozpatrzenie wniosków komisji merytorycznych i wydanie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Otwocka na rok 2020.
5.    Sprawy różne, wolne wnioski.
6.    Zakończenie obrad.