Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

20/01/2017 18:00

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki, odbędzie się w czwartek, 26 stycznia 2017 roku, pocz. o godz. 18.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

1)      Omówienie podejmowanych i możliwych do podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu powietrza w Otwocku.

2)      Zapoznanie się ze stanem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku.

3)      Sprawy różne.