Komisja Ochrony Srodowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

13/05/2016 17:30

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:
  1.       Przyjęcie porządku obrad.
  2.       Przedstawienie uwag do projektów uchwał:
  3. a) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Emilii Plater”;
    b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP I”;
    c) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Nowa Samorządowa”;
  4.       Sprawy różne.
  5.       Zakończenie obrad.