Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor:

22/04/2016 16:15

odbędzie się we wtorek  26 kwietnia 2016 roku o godz. 1615 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

a)       w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Otwocka; (ul. Gabriela Narutowicza)

b)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock;

3. Dyskusja i omówienie planu pracy Komisji Gospodarki Miejskiej w roku 2016.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.