Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

05/06/2017 18:00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki,  odbędzie się w czwartek, 8 czerwca 2017 roku, pocz. o godz. 18.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

1)      Omówienie propozycji zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka w odniesieniu do projektu uchwały intencyjnej w przedmiotowej sprawie, zaopiniowanej na posiedzeniu w dn. 29 maja 2017 r.

2)      Rozpatrzenie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Karczewska” (pismo Prezydenta Otwocka z dn. 29 maja 2017 r.)

3) Sprawy różne.