Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

24/05/2017 14:00

posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, odbędzie się w czwartek (25.05.2017r.) o godz. 1400.   w  bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

  Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok.
  3. Zapytanie i wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.