Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porząku Publicznego

Autor:

15/02/2017 16:30

posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek  20 luty   2017 r. o godz. 1630 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1.      Przyjęcie porządku posiedzenia;
  2.      Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma „Otwockich Taksówkarzy” data wpływu 25.01.2017 r;
  3.      Rozpatrzenie i zaopiniowanie pism „Powiatowego Centrum Zdrowia” data wpływu 03.02.2017 r;
  4.      Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma „Nowe Taxi Otwock” data wpływu 15.02.2017;
  5.      Zapytania i wolne wnioski;
  6.     Zakończenie obrad.