Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

14/04/2021 17:30

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 17:30.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.
 
Proponowany porządek posiedzenia.
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie wniosku obywatelskiego p. J. R. z dnia 22.02.2021 r.
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie parkingu zlokalizowanego przy ul. Hożej 4 przy sklepie „BOBAS” z dnia 16.03.2021 r.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.