Komisja Kultury Sportu i Turystyki

Autor:

22/07/2016 18:00

W dniu 28 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 1800 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

 1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
  a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  b) Przyjęcie porządku obrad.
 2. Dyskusja i zaopiniowanie pisma skierowanego dn.01.07.2016r. Przez Panią Małgorzatę Kupiszewską pełnomocniczkę Fundacji GDZIE oraz Koordynatorkę Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku z dn.21.06.2016r.(data wpł.22.06.2016r.) skierowanego przez Klub Sportowy "Grappler" .
 4. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie wniosku z dn.20.05.2016r. złożonego przez Regionalną Sekcję Mazowieckiego Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych w Otwocku.
 5. Zaopiniowanie wniosku Folly Day Business Events/ F.U.H. "MAK" z dnia 15.06.2016r.(data wpł.17.06.2016r.) w sprawie wsparcia inicjatywy lokalnej.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad