Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

26/03/2018 18:00

posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w środę 28 marca 2018 roku o godzinie 18:00 w Sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:

a) Otwarcie obrad i stwierdzenie Quorum.

b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie pisma z dn. 27.12.17r. z dekret. z dn. 15.01.18r. Skierowane przez Panią B B dotyczące dofinansowania wydania debiutanckiej płyty.

3. Rozpatrzenie pisma z dn. 13.12.17r. z dekret. z dn. 27.12.17r. Skierowanego przez dyrekcję SP nr. 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku, w.s. renowacji pomnika P. Daniela Dołęgi-Kozierowskiego.

4. Zaopiniowanie pisma skierowanego przez „Pogotowie Flagowe”.

5. Rozpatrzenie pisma z dekret. z dn. 27.11.17r. Pana R K dotyczące przekazania popiersia Antoniego Fedorowiecza na rzecz miasta Otwocka.

6. Rozpatrzenie pisma z dekret. z dn. 07.03.18r. skierowanego przez Panią A B wiceprezes OWOPR.

7. Rozpatrzenie pisma z dn. 23.02.18r. skierowanego przez UKS Wielki Otwock.

8. Rozpatrzenie pisma z dn. 09.03.18r. przekazanego przez TKKF „APOLLO”.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.