Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

Autor:

20/05/2016 15:15

posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w poniedziałek 23 maja 2016 roku o godz. 15:15 W bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

 

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:

a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku skierowanego przez stowarzyszenie Aktywny Otwock w sprawie inicjatywy „Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych zajęć ruchowych w okresie wakacyjnym ( lipiec-sierpień 2016 roku.) na Otwockiej Plaży Miejskiej”

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku skierowanego przez stowarzyszenie Aktywny Otwock w sprawie inicjatywy „Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych zajęć ruchowych w okresie wakacyjnym ( lipiec-sierpień 2016 r.)” dedykowanych dzieciom w wieku szkolnym pt.

„Aktywne Wakacje”

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dn.27.04.2016r. skierowanego przez Fundację Promocji Kultury ,,OtwArte”

5. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie wnioskowanego pisma od Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom.

6. Omówienie funkcjonowania Plaży Miejskiej na rok 2016.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad