Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

17/02/2017 16:30

posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się we wtorek 21 lutego 2017 roku o godz. 16:30 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie stanu realizacji inwestycji na osiedlu Ługi w ramach budżetu Miasta Otwocka na 2017 r. oraz  przedstawienie stanu prac związanych z przygotowaniem porozumienia pomiędzy Miastem Otwock i Otwocką Spółdzielnią Mieszkaniową, dotyczącego zamiany gruntów pod realizację inwestycji- boiska wielofunkcyjnego.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.