Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

27/09/2016 15:00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek , 29 września  2016 roku o  godz. 15:00 w bud. C pok. 5 A .

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu porozumienia w sprawie ustalenia warunków dotyczących rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. Nr ew. 45/2,49/1,27/3,27/4,36/22,63/27,36/29,36/30,36/32,37/10 w obr.31 oraz zawarcia umowy użytkowania wieczystego nieruchomości ozn.nr ew. 51/1051/12,51/13,51/15,51/16,51/18,53/7 wobr.31 pomiędzy Gminą Otwock a Otwocką Spółdzielnią Mieszkaniową
  3. Sprawy różne, wolne wnioski
  1. Zakończenie obrad