Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor:

26/08/2016 16:15

 posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się we wtorek 30 sierpnia 2016 roku o godz. 1615 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma z Wydziału Gospodarki Gruntami w sprawie zwiększenia środków w budżecie Miasta Otwocka na wypłaty odszkodowań w zakresie dróg publicznych.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Przedsiębiorstwa Firmy Skup Żywca, Sprzedaż Półtusz, Handel Detaliczny- Marek Mazek o bezprzetargową sprzedaż lokalu użytkowego w budynku wielomieszkaniowym położonym w Otwocku przy ul. Karczewskiej.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Państwa M. w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 2/33, 2/42 i 2/48 z obrębu 43.
  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku w sprawie modernizacji ul. Rybnej.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.