Komisja Kultury Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

25/08/2016 16:00

posiedzenie  Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w 31 sierpnia 2016 roku o godzinie 16:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

 1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
           a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
           b) Przyjęcie porządku obrad.

2.  Dyskusja  w sprawie uchwały i porozumienia międzygminnego oraz realizacji projektu pod  nazwą Turystyczne zagospodarowanie „Doliny Środkowej Wisły” zwanej Urzeczem.

3. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie:
             a) o nadanie nazwy skweru bł. ks. Jerzego Popiełuszki patrona NSZZ „Solidarność”,
             b) o nadanie nazwy skweru MJR. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”,
             c) o nadanie nazwy skweru Danuty Siedzikówny ps. „Inka”,

4.   Sprawy różne i wolne wnioski.
5.   Zakończenie obrad