Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor:

13/07/2016 17:00

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki, odbędzie się we wtorek, 19 lipca 2016 roku, pocz. o godz. 17.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Praca nad propozycjami zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka”.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie obrad.