Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor:

22/04/2016 16:30

odbędzie się w środę, 27 kwietnia 2016 roku, pocz. o godz. 16.30, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku na lata 2016-2020”.
  3. Omówienie projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Otwocka”.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad.