Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

09/04/2018 14:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, odbędzie się w poniedziałek  09 kwietnia 2018 r. o godz. 14:30 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie i głosowanie dodatkowych wniosków do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027. 
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.