Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

04/04/2017 12.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w piątek (7.04.2017 r.) o godz. 12.00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

  Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały:

        a) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok;

       3. Zapytanie i wolne wnioski.

       4. Zakończenie obrad.