Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

05/09/2016 16:00

 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 8 września 2016 r. o godz. 1600w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2.  Omówienie i zaopiniowanie pism z dnia 29.08.2016 r. w sprawie ustalenia warunków dotyczących rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości ozn.nr ew.49/1,27/3,36/22,36/27,36/29,36/30,36/32,37/10, w obr.31 oraz zawarcia umowy użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. nr ew. 51/10,51/12,51/13,51/15,51/16,51/18,53/7 w obr.31 pomiędzy Gminą Otwock a Otwocką Spółdzielnia Mieszkaniową.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad