Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

22/08/2016 16:45

posiedzenie wyjazdowe Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się we wtorek 23 sierpnia 2016 r. o godz. 1645.  Spotkanie rozpocznie się w Biurze Rady Miasta.

 Zapoznanie się z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej  na terenie Miasta Otwocka.