Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

22/07/2016 15:15

posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się we wtorek, 26 lipca  2016 roku o  godz. 15:15 w bud. C pok. 5 A .

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
    1. Omówienie informacji dotyczących remontów w placówkach oświatowych (Przedszkole Nr 16, Przedszkole Nr 15, Przedszkole Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 9, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 4) w celu wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.
    2. Zapoznanie się z Podaniem-wnioskiem Pani Anny Ćwiklińskiej, nauczyciela, dyrygenta chóru Andromeda z dnia 24 czerwca 2016 roku.
    3. Sprawy różne, wolne wnioski.
    4. Zakończenie obrad.