Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

26/02/2018 15.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w środę 28 lutego 2018 roku o godz. 15:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

1. Rozpatrzenie pism:

a) Origin Otwock Sp. z o.o. w sprawie przebudowy drogi gminnej w Otwocku Soplicowie  – oferta współpracy,

b) Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Otwocku pw. Zesłania Ducha Świętego w sprawie  przebudowy ul. Prusa wraz z remontem chodnika,

c) Pismo mieszkańców miasta w sprawie utwardzenia ul. Wiosennej od strony ul. Turystycznej.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock położonej w Otwocku przy ul. Górnośląskiej.

3. Sprawy różne i wolne.

4. Zakończenie posiedzenia.