Kolejne protesty przeciwko odorom

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

20/10/2016

W związku z planowanymi na dni 21 i 22 października 2016r. kolejnymi protestami Mieszkańców przeciwko uciążliwej działalności RIPOKów – zakładu P.P.H.U. Lekaro i składowiska Amest Otwock – Prezydent Miasta Otwocka informuje, że w pełni popiera Mieszkańców w walce o poprawę warunków życia, o zdrowie i bezpieczeństwo oraz jakość środowiska, w którym żyjemy.

Prezydent Miasta Otwocka uważa za niezbędną pełną transparentność wszelkich działań organów uprawnionych i zobowiązanych do kontrolowania instalacji zagospodarowania odpadów pod kątem przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz pod kątem ochrony ludności przed uciążliwością takich instalacji.

Na dzień dzisiejszy  - poza szczątkowymi informacjami - nie udostępniono Prezydentowi Miasta Otwocka  protokołów pokontrolnych ani szczegółowych informacji o wynikach kontroli WIOŚ w instalacji P.P.H.U. Lekaro. Nie wiemy zatem, co dzieje się w zakładzie, jakie prace i w jakich warunkach są tam prowadzone, jakie dokładnie nieprawidłowości zostały stwierdzone w wyniku kontroli Lekaro i jakie konkretne dalsze działania podejmowane są przez uprawnione instytucje w sprawie wyciągnięcia wobec przedsiębiorstwa Lekaro odpowiednich konsekwencji.

W miarę otrzymywanych odpowiedzi na pisma i pytania stawiane poszczególnym instytucjom – Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Staroście Otwockiemu, Wójtowi Gminy Wiązowna – wszelkie informacje będą publikowane do wiadomości wszystkich zainteresowanych, dotkniętych problemem uciążliwych odorów.