Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

30/01/2018 18.00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w środę 31 stycznia 2018 roku o godz. 18.00 w budynku C, pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Emilii Pater” (pismo WPP.6721.6.2016.MI.).
  2. Rozpatrzenie pisma  WPP.6721.2.2017.JS w sprawie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Obręb 32”.
  3. Sprawy różne.