Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

29/01/2018 18.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w poniedziałek 29 stycznia 2018 roku o godz. 18:00  w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.   

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:

     a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

     b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Dyskusja oraz omówienie etapu przygotowania oraz proponowanego przebiegu obchodów „stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.”

3. Sprawozdanie ze stanu realizacji zapisów budżetowych:

     a) realizacja budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

     b) realizacja budowy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego.

     c) realizacja budowy pomnika Tadeusza Kościuszki.

     d) zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku.

4. Otwocki rower miejski- „Veturilo.” Obecny etap wdrażania projektu, proponowane miejsca lokowania stacji.

5. Zmiana składu osobowego komisji stypendialnej.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.