Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

20/07/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w poniedziałek, 24 lipca 2017 roku, pocz. o godz. 18.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

1) Rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, typ projektów „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” (sygn. pisma BFZ.041.8.2017).

2) Rozpatrzenie pisma w sprawie działki przy ul. Warszawskiej 41 (pismo 11184/17/DI).

3) Rozpatrzenie pisma Polskiego Klubu Ekologicznego koło Otwockie Sosny, w sprawie terenu po byłej Zieleni Miejskiej przy ul. Andriollego.

4) Sprawy różne.