Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

22/07/2016 17:00

W dniu 26 lipca 2016 r. (wtorek) o godz. 1700 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli do przystąpienia i realizacji projektu pn. "Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" w ramach programu Interreg dla Europy Środkowej.
  3. Omówienie sprawy składowania odpadów przy ul. Kuklińskiego i działań podjętych w tej kwestii przez organy gminy.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad.