Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

14/09/2016 17:00

Zmiana terminu najbliższego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki. Posiedzenie odbędzie się nie 19 września, a 22 września 2016 r. (czwartek) początek o godzinie 17:00.

w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku o wydzierżawienie części działki nr ew. 40 z obrębu 98 przy ul. Warszawskiej.
  3. Omówienie bieżącej sytuacji związanej z funkcjonowaniem lokalnych instalacji służących do przetwarzania i składowania odpadów.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad.