Komisja Oświaty i Wychowania

Autor:

17/06/2016 16:30

we wtorek, 21 czerwca 2016 roku o  godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w bud. C pok.5A.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia
  2. Omówienie wyników tegorocznego Sprawdzianu i Egzaminu Gimnazjalnego
  3. Omówienie wniosku p. Krzysztofa Kłóska o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Komisję Oświaty i Wychowania w związku ze stosowaniem dowolności interpretacji zapisów uchwały z dnia 11 września 2015 r. nr XII/112/15 odnośnie godzin pracy nauczycieli wspomagających
  4. Standaryzacja  w otwockich publicznych jednostkach oświatowych
  5. Sprawy różne, wolne wnioski
  6. Zakończenie obrad