Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

13/05/2016 16:30

odbędzie się w środę (18.05.2016 r.) o godz. 16:30 w bud. C pok. 5A w Urzędzie Miasta Otwocka

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:
  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie i omówienie sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie miasta Otwocka.
  3. Rozpatrzenie wniosku z dnia 17.03.2016 w sprawie zainstalowania progu zwalniającego na ulicy Geislera.
  4. Rozpatrzenie pism z dnia 9.03.2016 w sprawie wykonania oświetlenia przy ulicy Sasanki oraz Zawilców.
  5. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki Miejskiej na 2016 rok.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.