Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

26/02/2018 17.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w środę 28 lutego 2018 roku o godzinie 17:00  w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.  

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
  a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  b) Przyjęcie porządku obrad.

2.  Omówienie pisma z dn.07.02.2018 r. dotyczącego obchodów setnej rocznicy odzyskania Niepodległości.

3.  Rozpatrzenie pisma z dn. wpływu 02.01.2018 r. ws. propozycji filmowych.

4.  Omówienie pisma z dn. wpływu 08.02.2018 r. złożonego przez Pana G. K.

5.  Rozpatrzenie pisma z dn.07.02.2014 r. skierowanego przez Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady.

6.  Zaopiniowanie projektu uchwały ws. powołania Rady Pożytku Publicznego.

7.  Sprawy różne i wolne wnioski.

8.  Zakończenie obrad.