Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

09/01/2018 16.00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w piątek 12 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie kwestii związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi w 2018 roku.
  3. Rozpatrzenie sprawy pani U. G. w nawiązaniu do pisma Nr. Dz. 11743/17/DP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.12.2017 r.
  4. Rozpatrzenie pisma Nr. Dz. 2636/17/EMAIL z dnia 15.12.2017 r.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.