Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

21/12/2017 15.30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w piątek 22 grudnia 2017 roku o godz. 15:30 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma z dnia 28.11.2017 r. Nr Dz.18372/17/DI.
  3. Rozpatrzenie pisma z dnia 30.11.2017 r. Nr Dz. 18542/17/DI.
  4. Rozpatrzenie pisma z dnia 21.09.2017 r. Nr Dz.14938/17/DI.
  5. Rozpatrzenie pisma z dnia 17.10.2017 r. Nr Dz.16316/17/DI.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.