Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

31/10/2017 17.30

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 06 listopada 2017 r. o godz. 17.30 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Otwocku
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Komendanta Policji z dnia. 23.10.2017
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 17.10.2017 Pani U.G
  5. Rozpatrzenie pisma z dnia 26.10.2017 (dot. spółki TABIT oraz spółki TBJ)-komisja wyjazdowa
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.