Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

24/10/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w czwartek 26 października 2017 roku o godz. 18.00 w budynku C, pok. 5A Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

1)      Zapoznanie się z „Analizą uwarunkowań do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka”.
2)      Rozpatrzenie odpowiedzi na wniosek komisji ws. koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Karczewska” (pismo WPP.6721.1.2017.JS).
3)      Sprawy różne.